Đăng ký tài khoản TikPage

Hướng dẫn đăng ký tài khoản ứng dụng TikPage

1. Đăng ký tài khoản mới miễn

Mở ứng dụng TikPage

Bấm đăng ký tài khoản miễn phí

Điền đầy đủ thông tin: Họ tên, Email, Mật khẩu để hoàn tất đăng ký

2. Quên mật khẩu?

Nếu bạn đã có tài khoản trên Website, hãy sử dụng chức năng Quên mật khẩu để cập nhật mật khẩu mới nhé.

Tại màn hình đăng nhập, điền địa chỉ Email và bấm Quên mật

Một thông báo đổi mật khẩu mới mới sẽ được gửi về email của bạn.

Đổi mật khẩu mới, sau đó quay lại ứng dụng và Đăng nhập.

Last updated