Links

Tổng quan tính năng

Ứng dụng quản lý TikTok Ads trên điện thoại

Theo dõi chiến dịch quảng cáo mọi lúc với TikPage

Tính năng ứng dụng TikPage
Xem chỉ số chiến dịch
Theo dõi các chiến dịch quảng cáo trong thời gian thực. Giúp bạn kiểm soát các chiến dịch của mình mọi lúc.
Thông báo
Nhận thông báo qua ứng dụng. Báo cáo số dư tài khoản và thông báo các biến động chỉ số quảng cáo
Bật/Tắt quảng cáo
Hỗ trợ bật tắt quảng cáo tới 03 cấp. Chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo
Chỉnh ngân sách - giá thầu
Quản lý và cập nhật điều chỉnh nhanh các chiến dịch, giá thầu, ngân sách quảng cáo
Quản lý nhiều tài khoản
Quản lý hàng trăm tài khoản TikTok Ads trên cùng ứng dụng. Bạn không cần ôm laptop cả ngày nữa
Báo cáo theo Team - Dự án
Tạo dự án và thêm nhiều tài khoản ads vào dự án để xem báo cáo tổng chi tiêu, hiệu quả dễ dàng hơn