Tổng quan tính năng

Ứng dụng quản lý TikTok Ads trên điện thoại

Theo dõi chiến dịch quảng cáo mọi lúc với TikPage

Xem chỉ số chiến dịch

Theo dõi các chiến dịch quảng cáo trong thời gian thực. Giúp bạn kiểm soát các chiến dịch của mình mọi lúc.

Thông báo

Nhận thông báo qua ứng dụng. Báo cáo số dư tài khoản và thông báo các biến động chỉ số quảng cáo

Bật/Tắt quảng cáo

Hỗ trợ bật tắt quảng cáo tới 03 cấp. Chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo

Chỉnh ngân sách - giá thầu

Quản lý và cập nhật điều chỉnh nhanh các chiến dịch, giá thầu, ngân sách quảng cáo

Quản lý nhiều tài khoản

Quản lý hàng trăm tài khoản TikTok Ads trên cùng ứng dụng. Bạn không cần ôm laptop cả ngày nữa

Báo cáo theo Team - Dự án

Tạo dự án và thêm nhiều tài khoản ads vào dự án để xem báo cáo tổng chi tiêu, hiệu quả dễ dàng hơn

Last updated