Tạo dự án

Tính năng Báo cáo dự án dành cho các khách hàng đang chạy nhiều dự án hoặc làm việc theo team.

Bạn có thể tạo một dự án mới và thêm nhiều tài khoản Ads cho dự án để có thể xem báo cáo tổng dễ dàng hơn.

Last updated